06-2057 2020

info@vanbaalkozijntechniek.nl

Privacy verklaring

Privacy verklaring Van Baal kozijntechniek

Van Baal Kozijntechniek VOF gevestigd en kantoorhoudende te Helmond (5705 CJ) aan de Breedijk 2, hierna te noemen “Van Baal Kozijntechniek VOF” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Van Baal Kozijntechniek VOF verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Van Baal Kozijntechniek VOF u over de manier waarop Van Baal Kozijntechniek VOF uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Van Baal Kozijntechniek VOF worden aangeboden op www.vanbaalkozijntechniek.nl.

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Van Baal Kozijntechniek VOF gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Van Baal Kozijntechniek VOF past wat u op www.vanbaalkozijntechniek.nl ziet aan op uw interesses. Van Baal Kozijntechniek VOF gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Van Baal Kozijntechniek VOF verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.vanbaalkozijntechniek.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Van Baal Kozijntechniek VOF gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Van Baal Kozijntechniek VOF.
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Van Baal Kozijntechniek VOF uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Van Baal Kozijntechniek VOF verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
  Als u op www.vanbaalkozijntechniek.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Van Baal Kozijntechniek VOF uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Van Baal Kozijntechniek VOF dat doet.
 4. Klantenservice
  U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Van Baal Kozijntechniek VOF registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Van Baal Kozijntechniek VOF gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 5. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Van Baal Kozijntechniek VOF heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Van Baal Kozijntechniek VOF samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Van Baal Kozijntechniek VOF meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Onderaan de nieuwsbrief.
 6. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Van Baal Kozijntechniek VOF over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Van Baal Kozijntechniek VOF bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 7. Prijsvragen
  Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Van Baal Kozijntechniek VOF om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.
 8. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.vanbaalkozijntechniek.nl houdt Van Baal Kozijntechniek VOF uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Van Baal Kozijntechniek VOF haar aanbod aan u daarop aanpassen. Van Baal Kozijntechniek VOF gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
 9. Verbetering van diensten Van Baal Kozijntechniek VOF
  Van Baal Kozijntechniek VOF kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Van Baal Kozijntechniek VOF uitvoeren, geeft Van Baal Kozijntechniek VOF uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Van Baal Kozijntechniek VOF gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Van Baal Kozijntechniek VOF uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Van Baal Kozijntechniek VOF uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 11. Achteraf betalen
  Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Van Baal Kozijntechniek VOF uw kredietwaardigheid toetsen. Van Baal Kozijntechniek VOF kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Van Baal Kozijntechniek VOF uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
 12. Kopen bij externe verkopers
  Op www.vanbaalkozijntechniek.nl bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. Als u producten van een externe verkoper op www.vanbaalkozijntechniek.nl, kun u contact met die externe verkoper opnemen via . Van Baal Kozijntechniek VOF slaat de berichten, die u aan die verkoper stuurt, op om te kunnen reageren op vragen of problemen, het gedrag van de externe verkopers te kunnen bijhouden en het aanbod op www.vanbaalkozijntechniek.nl te kunnen verbeteren.
 13. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Van Baal Kozijntechniek VOF deze gegevens net zoals die van andere klanten van Van Baal Kozijntechniek VOF.
 14. Social media
  Op sommige plekken op www.vanbaalkozijntechniek.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Van Baal Kozijntechniek VOF krijgt geen toegang tot uw social media-account.
 15. Andere doeleinden
  Tot slot kan Van Baal Kozijntechniek VOF uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Van Baal Kozijntechniek VOF geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Van Baal Kozijntechniek VOF voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Van Baal Kozijntechniek VOF een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Van Baal Kozijntechniek VOF op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Van Baal Kozijntechniek VOF maakt  – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Van Baal Kozijntechniek VOF ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@vanbaalkozijntechniek.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Van Baal Kozijntechniek VOF tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.vanbaalkozijntechniek.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Van Baal Kozijntechniek VOF

 1. Van Baal Kozijntechniek VOF heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Van Baal Kozijntechniek VOF verwerkt ten behoeve van www.vanbaalkozijntechniek.nl. Van Baal Kozijntechniek VOF accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Van Baal Kozijntechniek VOF bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.vanbaalkozijntechniek.nl, tenzij Van Baal Kozijntechniek VOF op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Van Baal Kozijntechniek VOF behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.vanbaalkozijntechniek.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.vanbaalkozijntechniek.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.vanbaalkozijntechniek.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 17-05-2018.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover met ons contact opneemt. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).